skip to main content

Beta This is a prototype - your feedback will help us improve it

up-to-date

Data for financial year ending 31 August 2017

Mudiad Ysgol Feithrin Y Felinheli

 • Income

  £38.2K

 • Spending

  £41.4K

 • Status

  Up-to-date

Charity no. 1094577

Public address

 • 10 Ffordd Helen, Y Felinheli, LL56 4SZ

Aims & activities

Darparu addysg feithrin i blant trwy gyfrwng y Gymraeg / Provision of pre-school/ nursery education for children through the medium of Welsh.

What the charity does

 • Education/training

Who the charity helps

 • Children/young people

How the charity works

 • Provides services
Financial history
Compliance history

Fundraising

Raises funds from the Public

Gift aid

Recognised by HMRC for gift aid

Accounts and trustees' annual report

31 Aug 2017 (437KB)
31 Mar 2016 (5,365KB)

Charitable objects

TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN Y FELINHEI THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE. THIS IS DONE BY: A) PROVIDING AND PRESENTING SAFE AND SATISFYING PLAY AND ACTIVITIES B) ARRANGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES IN ORDER TO HELP PARENTS SUPPORT THEIR CHILDREN, AND C) PROMOTING THE AIMS OF MUDIAD YSGOLION MEITHRIN AND PRESENTING THEM TO PARENTS/GUARDIANS; ENCOURAGING THEM TO SEND THEIR CHILDREN ON TO A WELSH MEDIUM EDUCATION. AMCANION Y GYMDEITHAS YW HYRWYDDO ADDYSG PLANT DAN OED YSGOL Y FELINHELI TRWY GYFWNG YR IAITH GYMRAEG. GWNEIR HYN TRWY: A) DDARPARU A CHYFLWYNO CHWARAEON A GWEITHGAREDDAU DIOGEL BODDHAOL B) DREFNU GWEITHGAREDDAU ELUSENNOL ER MWYN GALLUOGI'R RHIENI I GEFNOGI EU PLANT, A C) HYWYDDO AMCANION MUDIAD YSGOLION MEITHRIN A'U CYFLWYNO I'R RHIENI/GWARCHEIDWAD, GAN GYNNWYS EU HANNOG I ANFON EU PLANT YMLAEN I ADDYSG GYMRAEG.

Governing document

CONSTITUTION ADOPTED 9 SEPTEMBER 2002. CYFANSODDIAD MABWYSIADOL 9 MEDI 2002

Area of benefit

Pre-School Children In Y Felinhei. Plant Dan Oed Ysgol Y Felinheli.

Organisation type

Standard registration

Other Regulators

CARE And SOCIAL INSPECTORATE WALES (CSSIW)
Care Inspectorate Wales (CIW)
Estyn: Her Majesty's Inspectorate For Education And Training In Wales
HM INSPECTORATE Of EDUCATION And TRAINING In WALES (ESTYN)

Policies

Safeguarding vulnerable beneficiaries
Conflicts of interest
Volunteer management
Complaints handling
Paying staff
 • 6 Trustees
 • 0 Volunteers

Trustee board

Trustee Other trusteeships Charity status
Meleri Jones None on record
Elen Lloyd Gareth None on record
Bethan Eluned Jones None on record
Ceri Rhiannon Roberts None on record
Eleri Wyn Thomas None on record
Siwan Haf Williams None on record

Areas of operation

List of regions

 • Gwynedd